Julie Daňhelová – Stitching Whimsy, Conjuring Wonder

Julie Daňhelová

Event info

Exhibition
Opening
Srdečně zveme na vernisáž výstavy Julie Daňhelové „Stitching Whimsy, Conjuring Wonder”, která proběhne ve čtvrtek 5. 10. 2023 od 19:00 v City Surfer Office.
Kurátorka: Světlana Malinová
Trvání výstavy: 6.10. – 15.10. 2023 – po předchozí domluvě
Uvnitř světa, kde každý z nás jednou byl, ale bojí se to přiznat, se skrývá nehybné rozmarné stvoření. Mlčky čeká, až nastane chvíle, kdy nám zanechá své stopy. Poté navždycky zmizí, a příběh se stane pouze vymyšlenou báchorkou. Nevinnost je to, co se obnoví vždy, když usneme.
Vernisáž je součástí akce První čtvrtky https://www.prvnictvrtky.cz/
We cordially invite you to the opening of the exhibition “Stitching Whimsy, Conjuring Wonder” by Julie Daňhelová on Thursday, October 5th from 7pm at City Surfer Office.
Curator: Světlana Malinová
Duration of the exhibition: 6.10. – 15.10. 2023 – by appointment
Inside the world where each of us once was, but is afraid to admit it, lies a motionless, whimsical entity. Silently waiting for the moment when it will leave its mark on us. Then it disappears forever, and the story becomes a fairy tale. Innocence is what renews itself every time we fall asleep.
Opening is part of the event První čtvrtky
https://www.prvnictvrtky.cz/