Open Call: Temporary Studios 2021

Event info

Open Call | City Surfer Office: Temporary Studios 2022
Ateliérové rezidence v pražské galerii pro umělce*kyně na začátku kariéry
Galerie Cíty Surfer Office (CSO) zve umělce a umělkyně k přihlášení do výběrového řízení na rezidence v rámci projektu Temporary Studios 2022, který tvoří pětitýdenní ateliérová stáž, kontinuální konzultace s hostujícím kurátorem, a zdokumentovatelný veřejný výstup v libovolném formátu.
Rezidence
Vybraní účastníci*e budou mít k dispozici prostor CSO včetně prostorového a technického zázemí k volnému užívání po dobu pěti týdnů. Umělci mají k dispozici vytápěný prostor galerie–ateliéru o velikosti 35m2 s množstvím denního světla a přímým vstupem z ulice, WC a vybavenou kuchyň, materiální a technické zázemí (projektory, přehrávače, reproduktory, LED TV) a ruční a elektrické nářadí, stabilní internetové připojení, tiskárnu s kopírkou ad. Výše finančního příspěvku se odvíjí od výsledků grantové dotace v daném roce (cca 10.000-15.000 Kč). Během pobytu mohou umělci využívat podpůrné zázemí členů kolektivu galerie a konzultovat technické, produkční, komunikační, administrativní a PR aspekty svojí tvorby. V průběhu celého roku konzultují svoje projekty a veřejné výstupy aktivity s hostujícím kurátorem Kasparsem Groševsem z galerie 427 v Rize. Tyto konzultace probíhají formou online schůzek přes platformu Zoom.
Výstup
Na závěr ateliérového pobytu proběhne veřejná prezentace výstupu projektu, který umělec*kyně během svojí rezidence vytvořil*a. Dílo je možné představit v rámci prostoru galerie či online ve formátu instalace, výstavy, performance, premiérové projekce, přednášky či online projektu. Vzhledem k finančním možnostem instituce CSO nepokrývá náklady na ubytování.
Kritéria a podmínky
Projekt je určený pro umělce*kyně na začátku profesionální umělecké dráhy. Při výběru účastníků*ic budou preferování čerství absolventi*ky uměleckých VŠ, příp. umělci*kyně fungující mimo systém VŠ a bez výrazných institucionálních kariérních úspěchů (tzn. budeme preferovat především přihlášené s menším počtem předchozích rezidenčních pobytů a dalších kariérních úspěchů). Umělci se do programu hlásí s konkrétním projektem, který budou během rezidence rozvíjet a formulovat do podoby zdokumentovatelného a veřejně přístupného výstupu. Výzva není věkově omezena. Upozorňujeme, že konzultace s hostujícím kurátorem probíhají v anglickém jazyce.
Přihláška:
– popis projektu, který chcete během rezidence rozvíjet včetně zvažovaných možností veřejného výstupu
– reprezentativní obrazovou dokumentaci vaší předchozí tvorby (portofolio, showreel, webové stránky, apod.)
– stručná biografie
– preferovaný termín rezidence (uveďte prosím dvě varianty z možností a) březen-duben b) duben-květen c) září-říjen d) říjen-listopad
Přihlášky posílejte emailem na adresu csoiscso@gmail.com, do předmětu uveďte Temporary Studios 2022. Deadline pro přihlášky je 31. ledna 2022, včetně. Výsledky zveřejníme na webu galerie do 20.2.2022.