Přednáška: Symboly a znaky | Dernisáž výstavy ‘Laziness is the New Hard Work’

vivat život

Event info

Lecture

Symboly a znaky. Subjektivní vnímání významů slov v kontextu veřejného a digitálního prostředí. Přednáška a dernisáž výstavy ‘Laziness is the New Hard Work’ @vivat_zivot se uskuteční v sobotu 8. 1. v 15:00 v galerii City Surfer Office.
Přednáška se uskuteční v českém jazyce.