SIT

Lucie Doležalová
Galerie City Surfer Office

Event info

Exhibition
Opening
Srdečně zveme na vernisáž výstavy Lucie Doležalové ‘Sit’, která proběhne v pátek 25. 6. 2021 od 19:00 v City Surfer Office. / We cordially invite you to the opening of the exhibition ‘Sit’ by Lucie Doležalová on Friday June 25th from 7pm at City Surfer Office.
Lucie Doležalová (*1992) absolvovala v roce 2018 na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru Anny Daučíkové, Nová média II. Ve své práci se věnuje médiu performance, videu a procesuálním objektům. Tematicky se zajímá o prostor a orientaci v něm, ať jde o interiér či exteriér. Spolu s Denisou Švachovou tvoří autorské duo TVARY, věnující se pohybové performance. Doležalová prezentovala své práce převážně na skupinových výstavách po České republice, ale i v mezinárodním kontextu v Gentu.
Lucie Doležalová (*1992) graduated in 2018 at the Academy of Fine Arts in Prague in the studio of New Media II. led by Anna Daučíková. Her work focuses on the medium of performance, video and processual objects. She is thematically interested in space and orientation in it, whether it is interior or exterior. Together with Denisa Švachová, she forms the artist duo TVARY, dedicated to movement performance. Doležalová has presented her work mainly in group exhibitions around the Czech Republic, but also internationally in Ghent.