SUMO: Crime Is a River

PINCE x City Surfer Office

Event info

EN: On the occasion of SUMO 2021, City Surfer Office is proudly hosting the exhibition CRIME IS A RIVER curated by PINCE Budapest. The exhibition comprises works of Krisztina Bilák, Anna Hoóz and Zsófia Jauernik and will be on display from Sept 3rd to Sept 5th 2021. It is based on a visual dialog in which they communicate with artworks, texts and images of any kind. This reactive form of collaboration includes countless productive misunderstandings, which became peculiar to the exhibition concept. The exhibited works reflect on the course of our interpretation of what we see and visualize as well as what we hear. The artists use diagrams, instructions and flowcharts to help the visitors understand these processes, but also in a misleading way.
CZ: V rámci projektu SUMO 2021 hostí City Surfer Office výstavu CRIME IS A RIVER. Kurátory výstavy jsou členové a členky kolektivu galerie PINCE Budapest a bude v CSO k vidění od 3. do 5. září 2021. Výstava umělkyní Krisztiny Bilák, Anny Hoóz a Zsófie Jauernik je založena na vizuálním dialogu, v němž komunikují s uměleckými díly, texty a obrazy všeho druhu. Tato reaktivní forma spolupráce zahrnuje nespočet produktivních nedorozumění, která se stávají vlastní koncepci výstavy. Vystavená díla se zamýšlejí nad průběhem naší interpretace toho, co vidíme, vizualizujeme, a co slyšíme. Umělci používají nejrůznější diagramy a návody, aby návštěvníkům pomohli tyto procesy pochopit, v některých případech tak ale činí zavádějícím způsobem.
Krisztina Bilak, Anna Hoóz & Zsófia Jauernik – Crime Is a River
3.–5. 9. 2021 | City Surfer Office, Bořivojova 67, Praha 3