VESMÍR, ČAS A BOTA

Alžběta Kočvarová

Event info

Exhibition
Opening
[scroll down for EN] Srdečně zveme na vernisáž výstavy Alžběty Kočvarové ‘Vesmír, čas a bota’, která proběhne v pátek 15. 10. 2021 od 19:00 v City Surfer Office. Výstava je součástí série Temporary Studios 2021. Umělkyně využívají prostor galerie jako ateliér, kde absolvují pětitýdenní rezidenci a připravují svojí site specific výstavu.
Alžběta Kočvarová (*1989, České Budějovice) studovala na Fakultě Umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v ateliéru Fotografie pod vedením Pavla Baňky a Silvie Milkové, následovně pod vedením Lukáše Jasanského. Její práce bylo možné vidět na skupinových i samostatných výstavách, například v Nitranské galerii, Galerii Měsíc ve dne v Českých Budějovicích či Galerii Atrium Žižkov.
We cordially invite you to the opening of the exhibition ‘The Universe, Time and the Shoe’ by Alžběta Kočvarová on Friday, October 15th from 7pm at City Surfer Office. The exhibition is part of the ‘Temporary Studios 2021’ series. The artists are using the gallery space as a studio where they are taking a five-week residency and preparing their site-specific exhibition.
Alžběta Kočvarová (*1989, České Budějovice) studied at the Faculty of Art and Design at the Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem in the Photography studio under the guidance of Pavel Baňka and Silvia Milková, followed by Lukáš Jasanský. She presented her work both in group and solo exhibitions in gallery spaces in Central Europe, including the Nitra Gallery, the Moon in the Day Gallery in České Budějovice and the Atrium Žižkov Gallery.